รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา

สงขลา-รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า   นายสุรศักดิ์  อักษรกุล  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่  ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา โดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพระครูโกศลอรรถกิจ  ดร.เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว พร้อมด้วย นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด เครือข่าย otop สงขลา ให้การต้อนรับ

 ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางในการขยายผลต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้มีการขยายเป็นฐานการเรียนรู้เช่นฐานการย้อมสีธรรมชาติ การตัดเย็บแปรรูปผ้าทอ การพัฒนาลายผ้าให้มีความโดดเด่นโดยให้สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการวิจัยพัฒนา การส่งเสริมช่วยเหลือทางด้านการตลาด ตลอดจนการขึ้นทะเบียน otop ช่วยให้ผู้ผลิตได้มีรายได้  เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณปี 2564 จากกรมการพัฒนาชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 20 คน ได้แก่กลุ่มทอผ้าท่าไทร และกลุ่มวัดโคกเปี้ยวโดยมีสามเณร สามเณรี ฝึกอบรมทักษะการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าเกาะยอตั้งแต่สมัยบรรพชนสู่เยาวชนรุ่นหลัง และผู้ที่ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  - 19 ให้มีอาชีพและมีรายได้