ไทรักษา เปิดแถลงการณ์ 10 ข้อเรียกร้องหนุนสถาบันกษัตริย์ โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ

ไทรักษา

ไทรักษา เปิดแถลงการณ์ 10 ข้อเรียกร้องหนุนสถาบันกษัตริย์ โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ

ไทรักษา เปิดแถลงการณ์ 10 ข้อเรียกร้อง โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ ย้ำ “เราชาวไทย แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันนี้ (13 ต.ค.) นัท กิตติศักดิ์ แกนนำกลุ่มไทรักษา  พร้อมทีมงานจำนวน 7 คน จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมแถลง 10 ข้อเรียกร้องสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ (Support of Monarchy) บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. มีการรำ 4 ภาคเพื่อแสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม จากนั้นเวลา 15.35 น. มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยการถือป้ายที่มีใจความว่า “เราชาวไทย แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์”

เวลา 16.00 น.  นัท กิตติศักดิ์ แกนนำกลุ่มไทรักษา ได้อ่านเเละยื่นหนังสือ 10 ข้อเรียกร้องสนับสนุนพระมหากษัตริย์ (Support of Monarchy) โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ ซึ่งแกนนำกลุ่มไทรักษาชี้เเจงเพิ่มเติมว่า จะนำหนังสือไปยื่นให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) กองบัญชาการกองทัพไทย สภาผู้แทนราษฎร  ส่วนสาเหตุที่ไม่เชิญมวลชนมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานหนัก รวมถึงรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของกลุ่มสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และอนาคตจะจัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

หลังจากนั้นได้ร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยุติกิจกรรมในเวลา 16.20 น. โดยมีกลุ่มประชาชน 2-3 คน ที่สังเกตการณ์จากบนสกายวอล์คตะโกนลงมาว่า “ยกเลิกมาตรา 112 ปฏิรูปสถาบัน”

สำหรับแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 10 ข้อของกลุ่มไทรักษา ได้แก่ 
1.สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ 
2.ไม่ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 
3.สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนยากไร้ ผู้ป่วยอนาถาที่ไร้ผู้ดูแล 
4.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจำปีของสถาบันพระมหากษัตริย์
5.สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่ง ส่วนราชการในพระองค์และมูลนิธิต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัชกาลที่ 9 
6. สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งการรับเงินถวายจากภาคเอกชนโดยเสด็จพระราชกุศล และการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน 
7. สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีและคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการมีพระราชดำรัสต่อประชาชนในที่สาธารณะ 
8. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งการเทิดพระเกียรติ และการเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ
9. สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริ และการทรงเสด็จเยี่ยมประชาชน 
10. สนับสนุนราชประชาสมาสัย และรัฐธรรมนูญใด ๆ ที่รักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข