กลับมาระบาดอีกระลอก!ไข้หวัดนกเล่นงานหนักทั้งในยุโรปและเอเชีย

กลับมาระบาดอีกระลอก!ไข้หวัดนกเล่นงานหนักทั้งในยุโรปและเอเชีย

ad1

ad1

ทวีปยุโรปและเอเชียเผชิญการระบาดรุนแรงของไข้หวัดนกอีกรอบ โดยองค์การอนามัยโลกชี้มีสัญญาณการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

สำนักข่าว แชนแนลนิวส์เอเชีย รายงานว่า องค์การอนามัยโลก(ฮู)กำลังจับตาดูการระบาดของไข้หวัดนกทั้งในทวีปยุโรป และเอเชียที่เริ่มพบเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลายประเทศ และยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกต้องยกระดับการเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างเหมือนครั้งก่อนที่ต้องฆ่าสัตว์ปีกหลายสิบล้านตัวเพื่อคุมการระบาดของโรค และทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการนำเข้าและส่งออกสัตว์ปีกอีกด้วย

การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกยังสร้างความกังวลใจต่อนักระบาดวิทยาในประเด็นของการระบาดมาสู่คน โดยประเทศจีนมีรายงานคนติดเชื้อไข้หวัดนก H5N6 ในปีนี้ 21 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าที่พบตลอดทั้งปี 2020 ที่ผ่านมา โดยเป็นการติดเชื้อจากสารคัดหลั่งของสัตว์ แต่ยังไม่พบการติดเชื้อผ่านการรับประทานสัตว์ปีกแต่อย่างใด

ขณะที่เกาหลีใต้ พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกราว 770,000 ตัว ในจังหวัดชุงช็องเหนือ หรือชุงช็องบุกโด ซึ่งล่าสุดทางการได้กำจัดสัตว์ปีกที่ติดเชื้อทั้งหมดแล้ว

ส่วนในญี่ปุ่น มีรายงานพบการระบาดของไข้หวัดนกครั้งแรกของปีนี้ ในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว โดยพบในฟาร์มสัตว์ปีกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเชื้อที่พบเป็นเชื้อไข้หวัดนก H5N8

ทางฟากฝั่งของยุโรป มีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในแคว้นโรกาแลนด์ของประเทศนอร์เวย์ โดยพบสัตว์ปีกติดเชื้อแล้ว 7,000 ตัว โดยการระบาดมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากมีนกอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อหนีหนาว