นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝึกมวยจีนตระกูลหยาง 85

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝึกมวยจีนตระกูลหยาง 85

นราธิวาส- นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝึกมวยจีนตระกูลหยาง 85 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชมรมและต้องการให้สมาชิกได้มีความรู้ เข้าใจในการรำมวยจีนที่ถูกต้องมากขึ้น 

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฝึกมวยจีนตระกูลหยาง 85 โดยในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมวยจีนตระกูลหยาง 85  พร้อมด้วยนายบรรเจิด พลาศัย และนายนิยม นิมะ รองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยชมรมมวยจีนนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชมรมและต้องการให้สมาชิกได้มีความรู้ เข้าใจในการรำมวยจีนที่ถูกต้องมากขึ้น สำหรับการรำมวยจีนนั้นเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ได้ทั้งความอดทน ความแข็งแรง และฝึกการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  

นับได้ว่าการรำมวยจีนเป็นทางเลือกใหม่ของการออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ ด้านนายกเทศมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนนโยบายของเทศบาลเมืองนราธิวาสภายใต้การบริหารงานของตนและคณะนั้น นโยบายด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ถือว่าเป็นนโยบายต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการเพราะเล็งเห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อพร้อมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ของเทศบาลตามเป้าหมายเปลี่ยนเมืองนราธิวาสให้ดีขึ้น ต่อไป

และขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการฝึกมวยจีนตระกูลหยาง ซึ่งเป็นทางเลิอกหนึ่งของการออกกำลังกาย สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีอาจารย์มานิต  อุดมคุณธรรม ผู้เชี่ยวชาญในการรำมวยจีน เป็นผู้นำคณะครู อาจารย์ จากกรุงเทพมหานคร มาร่วมฝึกสอนรำมวยจีน ให้กับสมาชิกในชมรมระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2564  ณ  โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ. นราธิวาส