เบิ่งแยง กาแฟดินภูเขาไฟ แห่งเดียวในภาคอีสานใต้

เบิ่งแยง กาแฟดินภูเขาไฟ แห่งเดียวในภาคอีสานใต้

ศรีสะเกษ- "ภัทรนันท์"นายอำเภอ ศรีรัตนะ เบิ่งแยง กาแฟดินภูเขาไฟ ดูการคั่วเองด้วยมือ ดื่มกลิ่นหอมกรุ่น

นายภัทรนันท์  บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นส.บุญญาพร รักษาวงษ์ เกษตรตำบลศรีแก้ว ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอำเภอศรีรัตนะ ณ สวน นายบัญชา พาลี ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอำเภอศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกกลุ่ม 20 คน ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกาแซมในสวนยางพารา ได้ศึกษากระบวนการผลิตกาแฟ ตั้งแต่การเก็บลูกเชอรี(กาแฟที่สุก) การทำ Process 

การคั่ว การบด และชงกาแฟโดยหม้อต้มกาแฟสไตล์อิตาลี Moka pot และชิมรสชาดกาแฟภูเขาไฟศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่า แก้ไขปัญหาคนว่างงานจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

 เสนาะ วรรักษ์/รายงาน