ยิ่งยุยิ่งเสื่อม

ยิ่งยุยิ่งเสื่อม

ad1

ad1

 ยิ่งยุยิ่งเสื่อม

โดย...อัสนีบาต

ความพยายามของกลุ่มนักการเมือง นักวิชาการ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีแนวคิดปฏิรูปสถาบัน ด้วยการวางแผนกำหนดยุทธวิธีจากบันไดขั้นแรกต้องขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ออกไปเสียก่อน 


.
มีการหล่อหลอมแนวความคิดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่า  “สิ่งที่กระทำอยู่เป็นสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย 

มีการทุ่มทุนสร้างองค์ความรู้อันผิดเพี้ยน จัดกิจกรรมมุ่งสร้างความเกลียดชังผู้มีอำนาจรัฐ กระหน่ำผ่านสื่อโซเชียลอย่างรัวๆเพื่อให้เกิดภาพจำฝังลึกลงในสมอง
.
ช่วงแรกๆ ดูได้ผลนัก เพราะยังมีบทบาทในสภา สามารถใช้อิทธิพลความนิยม แทรกซึมเข้าไปถึงสถานศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม ทำให้เกิดเครือข่ายมวลชนจากหลากพื้นที่  
.
แต่ระยะหลังเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆ เพราะเหตุจากการระเบิดความรุนแรง จนไม่อยู่ในสภาพควบคุมคำว่า "สิทธิเสรีภาพการแสดงออก ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติการัฐธรรมนูญ"   
.
เมื่อผู้อยู่เบื้องหลังประเมินสถานการณ์  ภัยกำลังจวนตัวใกล้คุกใกล้ตารางเข้ามาทุกขณะ และอาจลุกลามทำลายพรรคตนเอง   
.
สภาพปัจจุบัน จึงต้องออกอาการ เท กลุ่มแนวร่วม”สามนิ้ว”  ซึ่งยังอยู่ในอาการเมาการเคลื่อนไหวสะเปะสะปะ  ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม