สภาล่มซ้ำซากครั้งที่ 3 ชวนจ่อหารือ ปธ.วุฒินัดประชุม 9 ส.ค. - ด้าน “สุรชัย” ถามเป็นปัญหาทางจริยธรรมหรือไม่

สภาล่มซ้ำซากครั้งที่ 3

สภาล่มซ้ำซากครั้งที่ 3 ชวนจ่อหารือ ปธ.วุฒินัดประชุม 9 ส.ค. - ด้าน “สุรชัย” ถามเป็นปัญหาทางจริยธรรมหรือไม่
ad1


ad1

ad1

ad1

3 ส.ค. 2565  ที่รัฐสภาวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. การประชุมร่วมรัฐสภา ต้องปิดการประชุมลง ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในยุติธรรม พ.ศ… ในมาตรา 7 หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพบว่าไม่ครบองค์และใช้เวลารอนานถึง 53 นาที  โดยนายชวน หลีกภัย ปธ.รัฐสภา ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ตัวเลขผู้ที่มาลงชื่อมี 357 คน ขาดอีก 7  คน  ทั้งนี้ในมาตราดังกล่าวใช้เวลารอองค์ประชุม ตั้งแต่เวลา 16.07-17.00 น. รวม 53 นาที 

นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้เวลาอดทนในการรอ  เมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องหยุด และตนเองจะหารือกับประธานวุฒิสภาว่า จะสามารถจัดวันประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม ได้หรือไม่ และกล่าวปิดประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ มีข้อหารือของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ว่า ตนจำได้ว่าสมัยที่นายชวน เป็นนายกฯ ได้วางหลักเกี่ยวกับความรับผิดชอบไว้ ซึ่งการไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม และทำให้องค์ประชุมไม่ครบต้องปิดไป จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือไม่

สภาล่มครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา วาระพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.   ล่มครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยในช่วงวาระที่สอง  และครั้งที่สาม ในวันที่ 3 ส.ค. 2565  วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ..