“ชัยชนะ เดชเดโช”นำคณะดูงานปราบบ่อน-อาชญากรรมพื้นที่ชายแดนแม่สอด

“ชัยชนะ เดชเดโช”นำคณะดูงานปราบบ่อน-อาชญากรรมพื้นที่ชายแดนแม่สอด

ad1

แม่สอด-“ชัยชนะ เดชเดโช” นำคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ดูงานการดำเนินการป้องกันปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์และกลุ่มธุรกิจสีเทาในพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล “ตาก 1.” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ผบก.ภ.จว.ตาก)  พร้อมพ.ต.อ.สถาพร รอดโพธิ์ทอง รอง ผบก.ภ.จว.ตาก  และ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน  “แม่สอด 1.” ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก -พ.ต.อ.ฐมณ์พงษ์  เพ็ชร์พิรุณ  ผกก.สภ.แม่ ระมาด จ.ตาก และคณะนายตำรวจ  เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับนายชัยชนะ เดชเดโช   ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ  และ คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร  ที่เดินทางเข้ามาถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ด้วยเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD190 เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินการป้องกันปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์และกลุ่มธุรกิจสีเทาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

โดยคณะกรรมาธิการตำรวจ ได้เดินทางมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาดูงาน การป้องกันปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์และกลุ่มธุรกิจสีเทา ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับในที่ประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู- ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)  ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด, ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด, ศุลกากรแม่สอด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จังหวัดตาก, จัดหางานจังหวัดตาก, ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมตากและหอการค้าจังหวัด ตาก โดยมีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สภ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

จากนั้น นายชัยชนะ เดชเดโช   ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ  และ คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร  ได้ลงพื้นที่ ด่านพรมแดนฯแม่สอด ริมแม่น้ำเมย และตามช่องทางเส้นทางธรรมชาติ