นายอำเภอสบเมยชวนเที่ยว "เทศกาลประเพณี ลอยกระทง"ยิ่งใหญ่อลังการ

นายอำเภอสบเมยชวนเที่ยว "เทศกาลประเพณี ลอยกระทง"ยิ่งใหญ่อลังการ

ad1

ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย -สภาวัฒนธรรม อ.สบเมย ขอเชิญ เที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี "เทศกาลประเพณี ลอยกระทง"  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 25-26 พฤศจิกายน 2566...พบขบวนกระทง 11ขบวน 
นางนพมาศเข้าประกวด15 คน..

นายอัครพันธุ์ พูลศิริ "นายอำเภอตั้ม" นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่าที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย =สภาวัฒนธรรม อ.สบเมย ขอเชิญ เที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี "เทศกาลประเพณี ลอยกระทง"  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 25-26 พฤศจิกายน 2566...

คืนวันที่ 25 พ.ย.2566  พบศึก สุดยอดมวยไทย แห่งลุ่มแม่น้ำน้ำสาละวิน

คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566...พบขบวนกระทง 11ขบวน   นางนพมาศเข้าประกวด15 คน..

"กระทง ล่องลำน้ำสาละวิน ดินแดนสบเมย"...
สบเมย=สาละวิน สายน้ำแห่งชีวิต