ทช.เล็งของบ 9.1 หมื่นล้านลุยสานต่องานถนน-สะพาน ทั่วไทย

ทช.เล็งของบ 9.1  หมื่นล้านลุยสานต่องานถนน-สะพาน ทั่วไทย

ad1

‘มนพร’สั่ง ทช.คุมเข้มน้ำท่วมโครงข่ายคมนาคมทั่วไทย เร่งแก้ไขเปิดการสัญจรเส้นทางผ่านไม่ได้ หลังน้ำลดเตรียมสำรวจออกแบบ เล็งขอรับงบกลางพื้นฟูสายทาง ลุยของบปีฯ 67 กว่า 91,910 ล้านบาท สานต่องานถนน สะพาน บำรุงทาง ปลอดภัย ขณะที่งบปีฯ 66 กว่า 47,108 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 90.44%

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทางหลวงชนบท  (ทช.)  ครบรอบ 21 ปี ว่า ปัจจุบันมีโครงข่ายคมนาคมหลายเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในบางเส้นทางปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้ว เช่น จ.กำแพงเพชร และ สุโขทัย ขณะเดียวกันหลังจากตนได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ใน จ.อุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้พบว่ามีบางเส้นทางน้ำกัดเซาคอสะพาน ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ หรือสัญจรได้เพียงช่องทางเดียว จากสะพานที่มีขนาด 2 ช่องจราจรซึ่งประชาชนมีความต้องการให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเพิ่มการก่อสร้างสะพานเป็น 2 ช่องจราจร เพื่อให้สามารถสัญจรได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ ทช. ขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 ให้แล้วเสร็จด้วย 

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า สำนักบำรุงทาง ได้สรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในโครงข่าย ทช. ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.-8 ต.ค.2566 ได้รับผลกระทบรวม 77 สายทาง 129 แห่ง พื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 5 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแพร่, ภาคกลาง 8 จังหวัด อุทัยธานี ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก กาญจนบุรี สุโขทัย นครนายก และลพบุรี,

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 9 จังหวัด นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี ชัยภูมิ หนองบัวลำภู และ นครราชสีมา และ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และ ระยอง หลังน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ทช. จะสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อนำมาฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบต่อไป 

นายอภิรัฐ กล่าวว่า ปัจจุบัน ทช. มีโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,450 สายทาง ระยะทางรวม 49,653.785 กิโลเมตร (กม.) โดยได้เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 จำนวน 91,910 ล้านบาท ซึ่งต้องรอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงจะดำเนินการต่อไป 

สำหรับปีงบฯ 2567 ทช. จะดำเนินการเหมือนปกติทุกปี เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านทางและสะพาน การสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาจราจร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ งานก่อสร้างทางและสะพาน, งานบำรุงรักษาทางและสะพาน และ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย รมว.คมนาคม และ รมช.คมนาคม และตอบสนองความต้องการประชาชนมากที่สุด

ทั้งนี้ในส่วนโครงการสำคัญในปีงบฯ 2567 เช่น 1.โครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำโขง นาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 2)-พระธาตุพนม อ.เมือง จ.มุกดาหาร และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 43.485 กม. 2.โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3-เคหะบางพลี อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) ระยะทาง 9.525 กม. และ3.โครงการก่อสร้างถนนสาย อย.3046 แยก ทล.309-บ.ตลิ่งชัน อ.วังน้อย และ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 7.240 กม.

สำหรับปีงบฯ 2566 ทช. ได้รับงบประมาณ 47,108.9146 ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.2566) เบิกจ่ายไปแล้ว 42,606.6463 ล้านบาท คิดเป็น 90.44% ซึ่งในปีงบฯ 66 มีโครงการสำคัญดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง จ.พังงา งบประมาณ 282.821 ล้านบาท, ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ งบประมาณ 336 ล้านบาท, ถนนสาย นฐ.3061 แยก ทล.375-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม งบประมาณ 440 ล้านบาท และ สะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล งบประมาณ 291 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทช. ยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305-บ้านคลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก งบประมาณ 716.350 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างถนนสาย พท.4007 แยก ทล.404-บ้านทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.สงขลา งบประมาณ 249.100 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 433.190 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3452-สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 ตอน งบประมาณ 1,799,999 ล้านบาท 

นอกจากนี้มีโครงการที่คาดแล้วเสร็จในปี 2568 อาทิ โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี งบประมาณ 902 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานบนถนนสาย รย.4060 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ และ อ.แก่งห่างแมว จ.จันทบุรี งบประมาณ 587.516 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี งบประมาณ 1,181 ล้านบาท