กรมทางหลวงเร่งศึกษา'มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด' กระตุ้นการค้าชายแดนไทย-แม่สอด

กรมทางหลวงเร่งศึกษา'มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด' กระตุ้นการค้าชายแดนไทย-แม่สอด

ad1

มอเตอร์เวย์ตาก-แม่สอด อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี 2560-2579  โครงการสร้างโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ของกรมทางหลวง มอเตอร์เวย์จะเชื่อมต่อระหว่าง อ.ตาก กับ อ.แม่สอดเข้าด้วยกัน โดยจะมีระยะทาง 70 กม. พาด 2 อำเภอ 9 ตำบล

ปัจจุบันอยู่ในช่วงศึกษาความเหมาะสมโครงการ แนวเส้นทางจะเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด จะเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองตากที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและถนนสาย 12 (ตาก-แม่สอด) ช่วง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก ไปสิ้นสุดปลายทางที่ ต.แม่ปะ และ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยที่ดินส่วนใหญ่พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานเป็นหลัก

โครงการ มอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด

เส้นทาง : อ.แม่สอด - อ.เมืองตาก จ.ตาก ระยะทาง : ประมาณ 70-80 กม. วงเงินลงทุน : 100,000 ลบ. สถานะการก่อสร้าง : อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมกำหนดศึกษา การลงทุน : รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน ปีที่สร้างเสร็จ