เตรียมชงกรมข้าวมอบที่ดินให้กรมท่าอากาศยานลุยเนรมิตรสนามบินพัทลุง 1,400 ไร่

เตรียมชงกรมข้าวมอบที่ดินให้กรมท่าอากาศยานลุยเนรมิตรสนามบินพัทลุง 1,400 ไร่ad1

“สนามบินพัทลุง” ติดเครื่องเครื่องเดินหน้า “ที่ดิน” เรื่องที่ 1,400 ไร่ ของศูนย์วิจัยข้าว พัทลุงสร้างสนามบินมอบ ชงข้อมูลเสนอกรมข้าวมอบที่ดินให้กรมท่าอากาศยาน  ระบุ พัทลุงพร้อมแล้วโครงการพื้นฐานคมนาคม  ทั้งถนน รถไฟทางคู่ ท่าเรือ เชื่อมถึงท่าเรือน้ำลึกสงขลา-สตูล

ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี กรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะทำงานโครงการพื้นฐานคมนาคมผลักดันสนามบินพัทลุงที่ผ่านมา เปิดเผยว่า มีความก้าวหน้าของโครงพื้นฐานเพื่อการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ฯลฯ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าสู่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา-สตูล ในอนาคตได้อีกด้วย

เช่น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองทิศเหนือด้าน อ.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง ถนนวงแหวนเลี่ยงรอบเมืองถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 41-ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา ในช่วงระหว่าง อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  และจะเชื่อมต่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง - ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  “จะเป็นการรองรับสนามบินพัทลุง  ซึ่งอนาคตพัทลุงจะมีความสมบูรณ์แบบทั้งถนน รถไฟทางคู่ และท่าเรือ”

ผศ.ดร.กุณฑล กล่าวว่า โครงการสนามบินพัทลุง ผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เลือกพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,496 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มใกล้กับทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำทะเลสาบเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง จ.พัทลุง สงขลา  และ จ.นครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณโครงการก่อสร้าง 2,143,710,620.90 บาทขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการการออกแบบสนามบินพัทลุงสู่การเจรจากับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำที่ดินในพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบให้กรมท่าอากาศยาน ก่อสร้างสนามบินพัทลุงส่วนที่ดินศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ทาง จ.พัทลุง จะหาที่ดินทดแทนจะใช้พื้นที่ไม่มากในการศึกษาวิจัย เนื่องจากปัจจุบันได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถลดปริมาณการใช้พื้นที่ในการดำเนินการได้