CPF RD CENTER ต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

CPF RD CENTER ต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ad1

ศาสตราจารย์ Rong-Hong Hsieh คณบดีวิทยาลัยโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป (TMU) พร้อมคณะ เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF RD CENTER อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในด้านการกำหนดอาหาร โภชนาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารฟังก์ชั่น รวมถึงศาสตร์ของสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งวิทยาลัยโภชนศาสตร์ TMU มีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน โดยมี นางนลินี โรบินสัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ

CPF RD CENTER มุ่งส่งเสริมให้คนไทยและทั่วโลกเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยที่มีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์ทุกกลุ่ม โดยมีทีมนักวิจัยและเชฟที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงลึกถึงระดับโมเลกุลในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถผลิตอาหารจากงานวิจัยพร้อมจำหน่ายทดลองตลาดได้ทันที ผ่านการควบคุมคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลกที่ยั่งยืน"