อะร้าอร่ามงามตายิ่ง!เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566

อะร้าอร่ามงามตายิ่ง!เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566ad1

ศรีสะเกษ-ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด "งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566 "อะร้าอร่ามงามตายิ่ง

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด "งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566 "    เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษและเชื่อมความสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างสองประเทศได้รับเกียรติจาก นายเปน โกะซ็อล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมการแสดงบทละครแสง สี เสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธามนตรา ศรีพฤเธศวร" และกิจกรรมภายในงาน 
จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงาน"เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2566 มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2566

โดยได้มีแสดงสุดอลังการอารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอนรอยบรรพชน ตำนานสร้างเมืองศรีสะเกษ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่วนราชการ พร้อมกับมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน

โดยมีนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายเชิดพันธุ์  อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมดังกล่าว ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ์ /รายงาน