อบต.บางน้ำผึ้งจัดกิจกรรมแข่งบุฟเฟต์ทำกระทงปี2566

อบต.บางน้ำผึ้งจัดกิจกรรมแข่งบุฟเฟต์ทำกระทงปี2566

ad1

นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งได้เตรียมจัดกิจกรรม ลอยกระทงตามประทีปปลูกจิตสำนึกรักษ์แหลงน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 27พ.ย. 2566 เวลา18.00น.เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-26 พ.ย.2566 โดยได้รับเกียรติจากนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยานายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดงาน 

ภายในงานจะมีกิจกรรมแข่งขันทำกระทงบุฟเฟต์ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแข่งกันหยิบวัสดุในการประดิษฐ์กระทางที่จัดไว้ให้ภายในเวลา 5 นาทีโดยผู้เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกในทีมไม่เกิน3คน ใช้เวลาประดิษฐ์กระทงให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 45 นาที ซึ่งเวลาในการทำกระทงจะเร็วกว่าปีที่แล้ว เพื่อเป็นการสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าแข่งขันในงานลอยกระทง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นกรรมการตัดสินโดยผู้ชนะรางวัลที่1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่2 ได้รับ 3,000 บาท และรางวัลที่3 ได้รับ 2,000 บาท

ภายในงานนอกจากจะมีการประกวดประดิษฐ์กระทงบุฟเฟ่ต์แล้ว ยังมีการแสดงสิงโต การแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนวัดบาน้ำผึ้งใน ชมการแสดงพลุสีสันสวยงาม และการแสดงจาก”เดอะ คอมเมเดี้ยน” จากนั้นก็จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลอยกระทงในคลองบางน้ำผึ้งซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่และคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนโดยกระทงจะเน้นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ