สส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ

สส.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันพ่อแห่งชาติad1

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดตาก  เดินทางไปร่วมการ ประกอบพิธีเพื่อถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ที่อาคารสมัครสรรพการ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด ตาก ร่วมกับนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง –ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ อ.แม่สอด และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยมีพิธีในการถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน   โดยมีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา