กรมชลประทาน เตรียมทุ่มงบกว่า 440 ล้าน ปรับปรุงประตูระบายน้ำโคกแฝกโคราช

กรมชลประทาน เตรียมทุ่มงบกว่า 440 ล้าน ปรับปรุงประตูระบายน้ำโคกแฝกโคราชad1

นครราชสีมา -กรมชลประทาน เตรียมทุ่มงบกว่า 440 ล้าน ปรับปรุงประตูระบายน้ำโคกแฝกโคราช และคลองส่งน้ำระยะทางยาวกว่า 14 กม. ป้องกันปัญหาน้ำท่วม อ.เมือง คาดแล้วเสร็จปี 2569

ที่ ประตูระบายน้ำโคกแฝก ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา นายเกรียงไกร ภาคพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร พรรคชาติพัฒนา ซึ่งเป็น ส.ส.ในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณประตูระบายน้ำโคกแฝก หลังกรมชลประทานเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 440 ล้านบาท ในการพัฒนา ซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประตูระบายน้ำโคกแฝกซึ่งจะผันน้ำจากลำตะคองไปเก็บไว้ที่บึงพุดซาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระน้ำจากลำตะคองที่จะไหลเข้าตัวเมืองนครราชสีมา รวมระยะทางกว่า 14.8 กม.

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาน้ำในลำตะคองมีปริมาณมากจนทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และยังส่งผลทำให้คลองส่งน้ำเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้น้ำจากคลองส่งน้ำได้เต็มที่รวมไปถึงคลองส่งน้ำแห่งนี้ถือเป็นคลองส่งน้ำที่สำคัญเพราะเป็นคลองที่แบ่งน้ำมาจากอาคารระบายน้ำละลมหม้อซึ่งถือเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองนครราชสีมา โดยงบประมาณที่ทางกรมชลประทานได้จัดงบประมาณ 440 ล้านบาท

เกรียงไกร ภาคพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8

ซึ่งเป็นงบผูกพันเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อปรับปรุงคลองผันน้ำ ประตูระบายน้ำโคกแฝก โดยโครงการจะเริ่มในปี 2567 ใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท ปี 2568 150 ล้านบาท และในปี 2569 อีก 160 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำในการทำการเกษตรรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา.

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา