ทต.ผือใหญ่ ประชุมชาวบ้าน12หมู่บ้าน เตรียมจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและะไข้เลือดออก

ทต.ผือใหญ่ ประชุมชาวบ้าน12หมู่บ้าน เตรียมจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและะไข้เลือดออก
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลผือใหญ่ ประชุมชาวบ้าน12หมู่บ้าน เตรียมจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและะไข้เลือดออก

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ผู้ใหญ่ อสม.ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมประชุมรับฟังการจัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่อในชุมชนควบคุมไข้เลือดออกจากยุงลายและมอบทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ/รายงาน