"ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" นำชาวบ้านจิตอาสาปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ

"ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"  นำชาวบ้านจิตอาสาปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ
ad1


ad1

ad1

ad1

แม่สอด= ยึดหลัก  "บวร"   ปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ = "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"  นำชาวบ้านจิตอาสา นักเรียน = โดยมี"นายกเคี้ยง"="โก่หล้า"  ผู้ใหญ่ใจดี มาร่วมเลี้ยงอาหาร=น้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7. บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก=พระมหาบุญยม ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดล้านนาบุญญาราม (บ้านหนองบัว)  พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาชาวบ้านหนองบัว นักเรียนในหมู่บ้านชุมชน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ตามหลัก "บวร" (บ้าน=วัด=โรงเรียน) โดยร่วมกันปลูก ต้นไม้ ชนิดต่างๆ หลากหลายชนิด จำนวนกว่า 1,000 ต้นกล้าไม้  ที่ได้รับมอบมาจาก สำนักงานป่าไม้ เขต 14. ตาก ในการนำมาปลูกในพื้นที่สุสานบ้านหนองบัว

รวมทั้ง ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  เนื่องในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ"  วันที่ 12 สิงหาคม  2565.  เพื่อให้เป็นป่าชุมชนต้นกำเนิดสายน้ำ=ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและป่าไม้ ... รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ...คืนผืนป่า คืนธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าไม้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดำเนินการตามหลัก "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ของหมู่บ้านหนองบัวหมู่ 7. ต.แม่ปะ

นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7. บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ยังได้ ประสานกับผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วยนายชิงชัย ก่อประภากิจ "นายกเคี้ยง" อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก และอดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) จังหวัดตาก รวมทั้งนายอัครเดช ตาสะหลี "โก่หล้า" ประธานบริหาร&CEO-Maesot Freezone  Company Limited. บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัด    โดยการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อนำมาจัดเลี้ยงอาหาร=น้ำดื่มสะอาด ให้กับประชาชนจิตอาสา นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในการปลูกป่าวันนี้ ตามหลัก "บวร"