นอภ.ขุนหาญนำประชาชนทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล

นอภ.ขุนหาญนำประชาชนทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"พรชัย"นายอำเภอขุนหาญ นำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ
    
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ พร้อมนายไพบูลย์ สมรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน นายกเทศมนตรีตำบลกันทรอม กำนันตำบลกันทรอม กำนันตำบลโพธิ์กระสังข์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกันทรอม และพ่อแม่พี่น้องตำบลกันทรอม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565

และตามโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ณ วัดกันทรอมใต้ ตำบลกันทรอม โดยมีพระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ ประธานสงฆ์ เจ้าคณะตำบลกันทรอมและคณะสงฆ์ ตลอดจนญาติธรรมนำประกอบกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้

 เสนาะ วรรักษ/รายงาน