ราชัย ปาทาน พัทยา แจกถุงยังชีพวันเกิด 70 ชุด 

ราชัย ปาทาน พัทยา แจกถุงยังชีพวันเกิด 70 ชุด 
ad1


ad1

ad1

ad1

ชลบุรี-แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ 70 ชุด ทำการกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดฮัจยีอาลีคาน (ราชัย) ปาทาน ผู้บริหารร้านโบวา ช็อป พัทยา


   

 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.65 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด นายฮัจยีอาลีคาน (ราชัย) ปาทาน ผู้บริหารร้านโบวา ช็อป พัทยา ประจำปี 2565 ได้มีการทำการกุศลแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในเขตเมืองพัทยารวม 70 ชุด ที่ร้านโบว่า ช็อป พัทยา จ.ชลบุรี

โดยครอบครัวปาทาน นำโดย ฮัจยะห์ฟาตี ปาทาน ประธานบริหารร้านโบวา ช็อป พัทยา ฮัจยะห์ซอบะห์ (วิภารัตน์) ปาทาน และฮัจยีอาดัมคาน ปาทาน ร่วมต้อนรับแขกเหรื่อที่มาร่วมในกิจกรรมการกุศล ในครั้งนี้อย่างเป็นกันเอง

มีรายงานด้วยว่า นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และผู้นำชุมชนต่างๆ ได้นำกระเช้าสุขภาพร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดฮัจยีอาลีคาน (ราชัย) ปาทาน ก่อนจะมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกัน ฉันท์ญาติมิตร

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน