นายอำเภอ คิดอ๊อฟ ปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์

นายอำเภอ คิดอ๊อฟ ปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
ad1


ad1

ad1

ad1

นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านใหม่ไชยพจน์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ.บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ที่ทางอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอ ตามเส้นทางปั่นจักรยาน 1.ปรางค์กู่ฤาษี 2. วัดไทรทอง และ 3.ปรางค์กู่สวนแตง ที่เป็นจุดพัก ผู้เข้าร่วมโครงการสมัครฟรี ไม่มีค่าไช้จ่าย และยังได้เสื้อ 1ตัว มีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน