อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม-จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ad1


ad1

ad1

ad1

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

      โดยมี นางขวัญตาคิดดี ปลัดอาวุโส พ.ต.อเสรี คงยืนยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอ นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ นายยงยศ ช่วยบุญ เกษตรอำเภอ  นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอ นายเทวัญ จันทเขต ผอ.กศน. ร้องเอกธีระพงษ์ ศิริบูรณ์ สัสดีอำเภอ นายสืบศักดิ์ แสงลับ ผจก.ธกส. ผู้แทนผอ.รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นายชัยยง โชติรัตนากูล นายก ทต.โดด นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.เสียว ร.ต.อ.เสถียร พรหมสุวรรณ นายก อบต หนองม้า นายสุวรรณ โสดา นายก อบต อีเซ ผู้แทนนายก ทต.ผือใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด


เสนาะ วรรักษ์/รายงาน