โฆษกกลาโหม แจง ครม.อนุมัติ งบลับ 21.69 ล้านบาท ตั้งศูนย์บัญชาการกลาโหม รับภารกิจความมั่นคง ย้ำเป็นไปตามระเบียบยุคเดียวกับ "ทักษิณ" แต่เปิดเผยไม่ได้  .

งบลับ

โฆษกกลาโหม แจง ครม.อนุมัติ งบลับ 21.69 ล้านบาท ตั้งศูนย์บัญชาการกลาโหม รับภารกิจความมั่นคง ย้ำเป็นไปตามระเบียบยุคเดียวกับ "ทักษิณ" แต่เปิดเผยไม่ได้  .

ad1

ad1

วันนี้ 24 พ.ย.64 พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 11/2564 ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ (23 พ.ย. 64) ว่า งบลับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติม เป็นการเปลี่ยนแปลงงบลับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม โดยค่าใช้จ่ายของบลับ มีขอบเขตของการทํางานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม แต่ไม่ใช่ศูนย์บัญชาการทหาร
.
ทั้งนี้พลเอกคงชีพ ยืนยันว่า การใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ พร้อมกับย้ำว่าการใช้งบลับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพียงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า การขออนุมัติงบลับของกระทรวงกลาโหม อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ซึ่งงบประมาณที่ใช้จำนวน 21.69 ล้านบาท โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลาโหม ไว้สำหรับปฏิบัติการทางยุทธการ แต่เหนือขึ้นไปในระดับนโยบาย มีหน้าที่ประสานกับกระทรวงอื่นๆ และประสานกับต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนโควิดกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับมาตรการการควบคุมโรคตั้งแต่แรก รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วม การประชุมกับต่างประเทศ การประสานภารกิจร่วมกันระหว่างกระทรวง เพราะฉะนั้นศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมใช้ในระดับนโยบาย แต่ระดับปฏิบัติจะใช้ศูนย์บัญชาการทหาร ของกองทัพไทย