ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ” นำเป็นอันดับ 1

เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ” นำเป็นอันดับ 1

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ” นำเป็นอันดับ 1
ad1


ad1

ad1

ad1

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ” นำเป็นอันดับ 1
 

วันนี้ (22 พ.ค. 65) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ นับไปแล้ว 100% โดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า

อันดับ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ทีมเรารักพัทยา) 14,633 คะแนน
อันดับ 2 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร (กลุ่มพัทยาร่วมใจ) 12,736  คะแนน
อันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (กลุ่มก้าวหน้า) 8,794  คะแนน