ว่าที่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตื้นตันใจ แถลงขอบคุณ ฝากข้าราชการกทม.ช่วยไปอ่านนโยบาย 213 ข้อ และนโยบายรายเขต เพราะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ

ว่าที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ว่าที่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตื้นตันใจ แถลงขอบคุณ ฝากข้าราชการกทม.ช่วยไปอ่านนโยบาย 213 ข้อ และนโยบายรายเขต เพราะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ
ad1


ad1

ad1

ad1

22 พ.ค. 2565  “ชัชชาติ” สิทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ขึ้นเวทีแถลงขอบคุณ ตื้นตันใจ พูดตอนนี้เป็นเหมือนคำสั่งที่ประชาชนมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ 31 คน ขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน ยอมรับไม่ได้ดีครบถ้วน แต่จะถือโอกาสนำนโยบายของทุกท่านมารวมกัน

ผู้สมัครทุกท่านมีข้อดี ที่เราจะน้อมรับมานำมาเป็นนโยบายที่ปรับปรุงได้ ยอมรับเราไม่ได้ดีครบถ้วน แต่เราถือโอกาสเอานโยบายของทุกท่านมารวมกัน และเป็นนโยบายที่เราจะทำงานร่วมกับ ส.ก.ทุกท่านด้วย นี่คือสิ่งสำคัญจะเดินไปด้วยกัน เราบอบช้ำมาเยอะ เห็นต่างได้แต่อย่าทะเลาะกัน สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเมืองไทยมีพลัง ความหวังอยู่มากมาย ขอให้ร่วมใจกัน รอ กกต.ประกาศเป็นทางการ

ขอบคุณทีมงานของ “ชัชชาติ” เป็นบทพิสูจน์ว่าพลังอิสระ พลังของอาสาสมัครที่มารวมตัวกัน จาก 2 ปีครึ่งที่แล้ว มาถึงวันนี้จากการที่ไม่ได้เป็นพรรคการเมือง เราก็สามารถทำการเมืองได้ และมีพลังไม่น้อยกว่าอยู่ในพรรคการเมือง

ระบุอนาคตเราต้องส่งไม้ต่อคนรุ่นใหม่ สิ่งที่ออกมาคือพลังที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ได้ เชื่อว่าใน 4 ปี ถ้า กกต.รับรอง เชื่อจะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวัง สร้างสิ่งดีๆ ให้กรุงเทพฯ แต่ทุกคนมาร่วมสร้าง เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

ส่วนเรื่องทีมบริหาร ขอดูผลภาพรวม จะได้ปรับให้เหมาะสม สิ่งแรกที่จะทำ ฝากข้าราชการกทม.ช่วยไปอ่านนโยบาย 213 ข้อ และนโยบายรายเขต เพราะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ

สำนักข่าวไทย