นอภ.เบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยติดโควิด หลังยอดติดเชื้อเพิ่ม

นอภ.เบตง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยติดโควิด หลังยอดติดเชื้อเพิ่ม

ad1

ad1

ยะลา – นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาหลังยอดติดเชื้อเพิ่มติดท็อปเทนของประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อสม.ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์พักคอยอาคาร โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

ทั้งนี้ อำเภอเบตง มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสม ณ วันที่ 17  ตุลาคม  2564 จำนวน 3,018 ราย หายป่วยแล้ว 26,102 ราย กำลังรักษา 7,923 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 231 ราย ขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ในอำเภอเบตง  ศูนย์พักคอยตำบลแต่ละตำบล โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลของตนเอง เพื่อที่จะได้มีการคัดแยกออกจากตัวบ้าน ออกจากชุมชน เพื่อไม่ให้เชื้อระบาดไปในวงกว้าง สำหรับในเขตเทศบาลเมืองเบตง สามารถติดต่อ จนท.สาธารณสุขของทางเทศบาลเมืองเบตง ได้โดยตรง

โดยในเขตเทศบาลเมืองเบตง ได้จัดตั้ง LQ สามารถรองรับได้ 40 คน ในหอพักตึกหลังราชภัฏ และ CI ศูนย์นานาชาติ สามารถรองรับได้ 40 คน  ส่วนในพื้นที่ 4 ตำบลรอบนอกเขตเทศบาล สามารถประสานปลัดตำบลหรือ รพ.สต.ได้ และให้ รพสต.มารับชุดยาและช่วยในการคัดกรอง ติดตามอาการเป็นระยะใน CI กรณีผู้ป่วยสีเขียว ให้ใช้การรักษาและแยกกักด้วยวิธี home isolation หรือ communityisolation หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน หากมีอาการมากขึ้นให้พิจารณาส่งต่อสถานพยาบาลรักษา และยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป

นอกจากนี้ ทาง ศบค.ยะลา ได้มีมติให้คุมเข้มผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดยะลา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม  ซึ่งจะมีผลในวันที่ 18 ต.ค 64  นี้  โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้ 12 ด่านรอยต่อเข้าจังหวัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพี่น้องประชาชน

.เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน