ผบ.กรม.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ24ชม.

ผบ.กรม.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ24ชม.

ad1

ad1

นราธิวาส-ผบ.กรม.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตรวจความพร้อม กำลังพล ยุทธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รับมือภัยพิบัติพร้อมช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.

ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เวลา 09.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม 2564 าวาเอกโยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธาน

ตรวจสอบความพร้อม กำลังพลยุทโธปกรณ์ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้  เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากจะเข้าช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอของ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทันท่วงที

โดยคำสั่งกองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้มอบภารกิจกำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ของนราธิวาส  ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั่วถึง จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมา รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

นาวาเอกโยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กล่าวถึง การเตรียมความพร้อม เป็นที่น่าพอใจ สรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน เรือยาง พร้อมกำลังพล เฮลิปคอปเตอร์สนับสนุน และแพทย์ทหาร และอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม และเชื่อมั่นในขีดความสามารถ เมื่อเกิดน้ำท่วม อุทกภัย หรือภัยพิบัติ หน่วยและเจ้าหน้าที่ จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทัน  24 ชั่วโมง และขอให้หน่วยนาวิกโยธินทุกคนตระหนักถึงภารกิจ เคียงข้างประชาชเสมอ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในพื้นที่ไม่ต้องรอให้สั่งการ หน่วยในพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ให้ทันเหตุการณ์ และต้องลงปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้ทันที 

“ประชาชนคือน้องของเรา ทหารอยู่คู่เคียงข้างประชาชนเสมอ” ผบ.ฉก.นย.กล่าว