โควิดวันนี้ ยอดติดเชื้อเพิ่ม 11,276 ราย ดับเพิ่ม112 ราย

โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ ยอดติดเชื้อเพิ่ม  11,276 ราย  ดับเพิ่ม112 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  รวม 11,276 ราย จำแนกเป็น   ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,413 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 677 ราย    ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย    ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 52 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,722,841 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,407 ราย    หายป่วยสะสม 1,598,324 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)   ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,925 ราย
---------------------
เสียชีวิต 112 ราย