พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงพยาบาลศิริราช

พิธีถวายสักการะ

พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 13 ตุลาคม เป็น วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงพยาบาลศิริราช จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตั้งแต่เวลา 06.30 น. และในเวลา 08.00 น. จะมีพิธีถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำกล่าวถวายราชสดุดี และในช่วงเย็น ณ บริเวณศาลาศิริราช 100 ปี จะมีกิจกรรม 
เวลา 13.30 น.ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

เวลา 15.00 น.พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนา 9 นาที ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีศิระการพระภูบาลนวมินทร์ และอันเชิญบทเพลง ความฝันอันสูงสุด

เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอเชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศาบ ที่บ้านของท่าน และติดตามชมกิจกรรมทางศิริราช ทาง Facebook Live : Sirirajpr ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น.