กองทัพไทยไม่ทิ้งประชาชนระดมพลลงพื้นซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่วมเมืองกรุงเก่า

กองทัพไทยไม่ทิ้งประชาชนระดมพลลงพื้นซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่วมเมืองกรุงเก่า

ad1

ad1

กองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อนเตึ้ยนหมู่ ในพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลบ้านกระทุ่ม  และตำบลหัวเวียง  อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พลเอก  เฉลิมพลศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ผอ.ศบภ.ทท.)  สั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทาน  นำสิ่งของเครื่องบริโภค อุปโภคประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง  วัตถุดิบประกอบอาหาร  เจลแอลกอฮอล์  และหน้ากากอนามัย  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ณ เทศบาลตำบลหัวเวียง  ในพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลบ้านกระทุ่ม  และตำบลหัวเวียง  อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทั้งนี้  ในพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนได้รับผลกระทบจากการเอ่อท่วมของแม่น้ำน้อย  ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา  จำนวน 1,786 ครัวเรือน  ซึ่งชุดช่วยเหลือประชาชนได้รับทราบข้อมูล สภาพพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามความต้องการของประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

 กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ืจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย