ป่วยโควิดวันนี้ 8,167 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศยังสูง 239 ราย ดับเพิ่ม 14 ราย

โควิดวันนี้

ป่วยโควิดวันนี้ 8,167 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศยังสูง 239 ราย ดับเพิ่ม 14 ราย

ad1

ad1

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565  รวม 8,167 ราย จำแนกเป็น  ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,784 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78 ราย  ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย   ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 239 ราย
ผู้ป่วยสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย
หายป่วยสะสม 39,486 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
---------------------
เสียชีวิต 14 ราย