จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส และ อบจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ “PHRADABOS RUN 2023”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส และ อบจ.สมุทรปราการ  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  “PHRADABOS RUN 2023”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีad1

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  “PHRADABOS RUN 2023”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง  รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “PHRADABOS RUN 2023”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม“PHRADABOS RUN 2023” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบส สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิด โครงการพระดาบส  และ เพื่อระดมทุนนำรายได้จากการจัดงานมอบให้ มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนลูกพระดาบส ให้มีสภาพคล่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพ  เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจแลชะส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งบนถนนเป็นสื่อ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่ง รูปแบบของการรับสมัครจะประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ คือ ประเภทเดินวิ่งระยะทาง  5 กิโลเมตร (ฟันรัน)  ประเภทเดินวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (มินิมาราธอน)  ประเภทเดินเฉลิมพระเกียรติระยะทาง 2 กิโลเมตร

 ผู้สนใจสามารถ สมัคร online บนเว็บไซด์ www.jogandjoy.com โทร02 721 6008-9 ,098 824 1317 หรือที่ มูลนิธิพระดาบส โทร 02 282 7000