นราธิวาสจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงคึกคักรอบ 2 ปี

นราธิวาสจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงคึกคักรอบ 2 ปี

ad1

ad1

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาสจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบ 2 ปี ประชาชนแห่ร่วมลอยกระทงอย่างคึกคักท่ามกลางมาตรการคุมเข้มการแพระบาดของโควิด

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  เป็นวันลอยกระทง โดยในห้วงเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยังพบผู้ติดเชื้ออยู่เป็นรายวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19    

นอกจากนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน  เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  แบบ  New  Normal โดยลดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมลง   ทั้งนี้เพื่อลดการรวมของคนจำนวนมาก  สำหรับกิจกรรมที่กำหนดจัด   ได้แก่  พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง   ร่วมลอยกระทงในแม่น้ำบางนรา  ณ  ริมเขื่อนท่าพระยาสาย

โดยจัดให้มีจุดที่ลอยกระทงเพียงจุดเดียว และกำหนดจำนวนคนที่จะลอยกระทง รอบละ  ไม่เกิน 50 คน  นอกจากนั้นได้จัดสถานที่ถ่ายภาพบรรยากาศแสง  สี  ในค่ำคืนลอยกระทงสำหรับเป็นจุดเช็คอิน  บริเวณลานนกเงือก ริมเขื่อนท่าพระยาสาย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับบริเวณทางเข้างานลอยกระทง  กำหนดเข้าได้เพียงทางเดียว  คือ  จุดทางเข้าบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล  1  (ถนนภูผาภักดี)  โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน   ได้แก่  วัดอุณหภูมิ   ล้างมือ   สแกนคิวอาร์โค๊ดแอปพลิเคชัน  “ไทยชนะ”โดยขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และเว้นระยะห่าง  1 - 2  เมตร