บอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ ให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนถ่ายทอดสดบอลโลก 600 ล้านบาทใน 15 วัน

บอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ ให้ กกท. 600 ล้านบาทใน 15 วัน

บอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ ให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนถ่ายทอดสดบอลโลก 600 ล้านบาทใน 15 วันad1

08 ธ.ค. 2565  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(บอร์ดกสทช.) นัดพิเศษ มีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คืนเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย)  จำนวน 600 ล้านบาท  ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) หลังจากมีปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกกล่อง IPTV จอดำ