พลิกผืนป่าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์วิทยา (มีคลิป)

พลิกผืนป่าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์วิทยา (มีคลิป)

นายกเล็กศรีสะเกษ ฟื้นฟูปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 
เนรมิตรแหล่งท่องธรรมชาติเชิงนิเวศน์วิทยาสร้างรายได้ชุมชน

โดย...เสนาะ วรรักษ์

สวนป่าเฉลิมพระเกียรติร 9 หรือสวนสาธารณะหนองกว้าง บ้านโนนหนองกว้าง ตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากศาลากลางเพียง 4 กม ตามถนนสายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย เป็นสวนสาธารณะ มีต้นไม้เบญจพรรณ อาุยุร้อยๆปี สูงเสียดฟ้าขึ้นหนาแน่น มีหนองน้ำกว้าง ชาวบ้านใช้สำหรับ ทำการทำนาทำเกษตรหาปลา และจัดงานประเพณีแข่งเรือพาย ประเพณีแห่บั้งไฟ มีฐานจุดบั้งไฟตั้งอยู่

สวนสาธารณะแห่งนี้ จัดให้เป็นสถานที่ท่องเทียว มีปราสาทจำลอง หลายปราสาท กาลเวลาผ่านไปนับสิบ ไม่มีการบำรุงรักษา ทำให้เสื่อมโทรม ต้นไม้ขึ้นแซมรกทีบ 

อภิเดช หลักคำ

องค์การบริหารส่วจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้บูรณะพัฒนาสวนสาธารณแห่งนี้ ด้วยการตัดต้นไม้ให้โล่งเตียน เก็บกวาดสถานที่ให้สอาด เพื่ิอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์วิทยา ให้นักท่องเทียวมาพักผ่อนหย่อนใจ นักเรียน นักศึกษา มาศึกษาเรียนรู้ต้นไม้ชนิดต่างๆ โดยติดชื่อต้นไม้ให้รู้   ตลอดกระทั่งพืชสมุนไพรต่างๆ มีมันป่าและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่กระจัดกระจาย จัดทำลักษณะสวนธรรมชาติเป็นสวนเปิดให้ชาวบ้านมาหาเห็ดผักป่ามันป่าไปประกอบอาหารได้

ภายในยังมีปราสาทจำลอง ที่สามารถเดินและปั่นจักรยานชมปราสาทจำลองได้  ซึ่งมีทั้งปราสาทพระวิหาร สถูปคู่ ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทห้วยทับทัน  ปราสาทสระกำแพงน้อย และ ปราสาทโดนตวน อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น ชื่นตา
นอกจากนี้ยังมีศาลากว้าง จัดกิจกรรม นำอาหารมานั่งทาน ชมสายน้ำและบัวแดงภายในหนองกว้างแห่งนี้อย่างเพลิดเพลิน พร้อมฟังเสียงและดูนกป่านานาชนิด ยังมีฝูงลิง2ฝูง ที่ท่านสามารถนำอาหารมาเลี้ยงได้ แม้ยังอยํูระหว่างการบูรณะก็สามารเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวัน

นายอภิเดช หลักคำ นักจัดการทั่วไป ผู้ดูแลสวนแห่งนี้ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ อบจ.ศรีสะเกษ ก็จะเข้ามาดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุง ให้กลับมาดูสวยงามดีขึ้น จากที่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ถูกปล่อยปะละเลยมานาน ซึ่งจะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงทำให้กลับมาสวยงามอย่างเช่นเดิม ซึ่งจะมีการปลูกต้นไม้ ปลูกกล้วยไม้ เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนให้เป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เพราะในป่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่จำนวน 19 ไร่ มีต้นไม้นานาชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเข้ามาศึกษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน เพราะจะมีเห็ด และมันป่า ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ชาวบ้านก็จะเข้ามาหาเห็ด ขุดมัน ไปรับประทานกัน นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองกว้าง เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้าน 

เพราะในชุมชนบ้านโนนหนองกว้างนี้ชาวบ้านจะใช้หาปู หาปลา กุ้ง และหอย เพื่อนำกลับไปเป็นอาหารรับประทานกันในครัวเรือน รวมไปถึงในหนองกว้างนั้นยังมีบัวแดง ที่ให้ความสวยงามอีกด้วยในป่าธรรมชาติสวนสาธารณะหนองกว้าง ยังมีกิ่งไม้เศษไม้แห้งที่หล่นลงจากต้น ชาวบ้านก็จะเข้ามาเก็บไปไว้ทำฟื้นก่อไฟหุงหาอาหาร ซึ่งในตอนนี้ยังเปิดเสรีให้ชาวบ้านเข้ามาหาของป่าได้  แต่ถ้าหากได้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่เสร็จแล้ว ก็อาจจะต้องทำการเปิด-ปิด สวนสาธารณะแห่งนี้ตามเวลา อาจจะเปิดให้เข้ามาเก็บของป่าวันจันทร์-วันศุกร์ และด้านท้ายสวนก็จะทำการปลูกต้นไผ่ซึ่งจะมีหน่อไม้ เพื่อไว้เป็นอาหารชาวบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไม่ห่วงห้ามชาวบ้านแต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษา ห้ามทิ้งขยะในบริเวณนี้และอย่านำวัว-ควายเข้ามาเลี้ยงในบริเวณสวน เพราะหญ้าสวนใหญ่จะปลูกไว้ให้ความสวยงาม ชุ่มชื่น 

นอกจากนี้ยังมีปราสาทจำลอง หลายปราสาท ซึ่งนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยววันเดียวในที่แห่งเดียว ไม่ต้องเดินทางไปในหลายพื้นที่หลายอำเภอ ก็จะมีปราสาทจำลองให้ได้เดินชม เช่น ปราสาทจำลองปราสาทเขาพระวิหาร (อำเภอกันทรักษ์)  ปราสาทบ้านปราสาท (อำเภอห้วยทับทัน) ปราสาทปรางค์กู่ (อำเภอปรางค์กู่) เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสามารถเดินชมป่า ชมปราสาทจำลองได้ นอกจากนี้ยังมีฝูงลิง จำนวนกว่า 2,000 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินชมและให้อาหารลิงเหล่านี้ได้ แต่ต้องระมัดระวังด้วยเพราะลิงค่อนข้างที่จะดื้อ เมื่อเดินชมธรรมชาติแล้ว ยังมีจักรยานน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงปั่น หรือ แม้กระทั่งการตกเบ็ดหาปลา ก็สามารถทำได้ภายในสวนสาธารณะหนองกว้างแห่งนี้