กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 12 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้

กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 12

กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 12   อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ad1