น้ำท่วมบอบช้ำที่สุด!"สส.ชัยวุฒิ"จี้ส่วนกลางเร่งฟื้นฟูอุ้มผางแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

น้ำท่วมบอบช้ำที่สุด!"สส.ชัยวุฒิ"จี้ส่วนกลางเร่งฟื้นฟูอุ้มผางแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

ตาก-"สส.ชัยวุฒิ"  จี้ส่วนกลางเร่งฟื้นฟู อ.อุ้มผาง แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก หลังน้ำท่วมบอบช้ำที่สุด ชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ "สส.ชัยวุฒิ" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2. กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังลงพื้นที่ในช่วงเกิดภัยพิบัติ อุทกภัยน้ำท่วม ครั้งใหญ่ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ว่า ตนเองจะเดินทางไป กรุงเทพฯ .เพื่อพบ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย และ รมว.กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาว อ.อุ้มผาง

โดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดด้านการสื่อสาร ไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านเรือนเสียหาย และการคมนาคมถูกตัดขาด คือ สะพานขนาดใหญ่ เป็นสะพานคอนกรีตถาวรพังเสียหาย 5 แห่ง และสะพานขนาดเล็กที่เชื่อมหมู่บ้านอีกไม่น้อยกว่า 5 แห่งพังเช่นกัน ตนเองได้ไปอยู่กับราษฎร์ในพื้นที่หลังจากสามารถเดินทางเข้าไปในอุ้มผางได้ในวันแรก พบกับราษฎรได้รับความเดือดร้อนมากจากการดำรงชีวิต 

ซึ่งในส่วนของพื้นที่ได้ประสานกับแขวงทางหลวงตาก2(อ.แม่สอด) และการไฟฟ้าภูมิภาคอ.แม่สอด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำเส้นทางให้ไปมาได้ และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพราะขณะนี้ทางการไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องปั่นไฟได้เฉพาะในพื้นที่ตำบลอุ้มผางเท่านั้น ส่วนตำบลรอบนอก และหมู่บ้านจำนวนมากยังอยู่ในความมืด 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดตาก ต้องลงไปดูแล เพื่อช่วยหน่วยงานในพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เช่นบ้านเสียหายกี่หลังคา สะพาน ถนน ไฟฟ้า หรือ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั้งหลาย เพราะลำพังหน่วยงานในพื้นที่ต้องลงไปดูแลประชาชนที่กำลังลำบากอยู่แล้ว