"เพโลซี" เยินยอไต้หวัน 1 ในสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก-ร่วมมือผลิตเซมิคอนดัคเตอร์-จีนสั่งห้ามนำสินค้าส้ม-ปลาแช่แข็ง

นางแนนซี เพโลซี เยือนไต้หวัน

"เพโลซี" เยินยอไต้หวัน 1 ในสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก-ร่วมมือผลิตเซมิคอนดัคเตอร์-จีนสั่งห้ามนำสินค้าส้ม-ปลาแช่แข็ง
ad1


ad1

ad1

ad1

03 ส.ค. 2565 รัฐสภาไต้หวัน นางแนนซี เพโลซี ประธานรัฐสภาสหรัฐฯ  ได้กล่าวในระหว่างเยือนรัฐสภาไต้หวันวันนี้ว่า ต้องการเพิ่มการแลกเปลี่ยนในระดับรัฐสภา ระหว่างสหรัฐฯกับไต้หวัน อีกทั้งเยินยอว่า ไต้หวันเป็นหนึ่งในสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก  นอกจากนี้ นางเพโลซี ได้กล่าวอีกว่า เป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกับทางไต้หวันในด้าน กฎหมายของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดทางสู่การลงทุนขนานใหญ่ของสหรัฐฯ ในการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ภายในประเทศ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ด้านสำนักศุลกากรจีนประกาศบอยคอตสินค้าจากไต้หวัน ห้ามนำเข้าผลไม้ตระกูลส้ม ปลาดาบเงินและปลาสีกุนแช่แข็งจากไต้หวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป