"เราคนไทยไม่ทิ้งกัน"! รรท.ผวจ.ตากเร่งลำเลียงสิ่งของช่วยซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่่วมอุ้มผาง

"เราคนไทยไม่ทิ้งกัน"! รรท.ผวจ.ตากเร่งลำเลียงสิ่งของช่วยซับน้ำตาเหยื่อน้ำท่่วมอุ้มผาง

ad1

ad1

ตาก - รรท.ผวจ.ตาก รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อุ้มผาง   "เราคนไทยไม่ทิ้งกัน"

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทน(รรท.)ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก –นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล  นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เดินทางมารับมอบเครื่องอุปโภค= บริโภค จากสมาคมการค้าธุรท่องเที่ยวตากร่วมกับไลน์กลุ่มภาครัฐและเอกชนจังหวัดตาก, ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด ที่ได้เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  ปวงละคร  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแม่สอด = นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก=นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก= พร้อมหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ=เอกชน สื่อมวลชน =ภาคประชาชน เดินทางมาร่วมรับมอบ จำนวนมากที่ห้างโรบินสันสาขาแม่สอด

 โดยมีนายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล  รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และเป็นแอดมิน
กลุ่มไลน์ภาครัฐและเอกชน จังหวัดตาก กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรวบรวมสื่งของ เครื่องอุปโภค=บริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องชาว อ.อุ้มผาง ซึ่งในวันนี้มีฝ่ายปกครอง อ.อุ้มผาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พี่น้องประชาชน อ.อุ้มผาง มาร่วมรับมอบ และ ได้มีการนำใส่รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อุ้มผาง อย่างเร่งด่วนทันทีในวันนี้

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รักษาราชการแทน(รรท.)ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ภาครัฐภาคเอกชน =อปท.ในพื้นที่  โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ ภาครัฐ=เอกชน แกนนำในการเปิดรับบริจาค ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วน   ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก  ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาว อ.อุ้มผาง เป็นอย่างมากกับความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างมาก ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน คนอุ้มผางไม่เคยถูกทอดทิ้งในยามยากลำบาก

รายงานข่าวแจ้งว่าการเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดดังกล่าวนั้น สืบเนื่องมาจาก สมาคมการค้าธุรท่องเที่ยวตาก (นางฐิติพร  กาสมสัน นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก )ร่วมกับไลน์กลุ่มภาครัฐและเอกชน(นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล แอดมิน) และ, ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด มีแนวคิดร่วมกันในการ เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อุ้มผาง  มีการเปิดจุดรับบริการที่บริเวณห้างโรบินสันแม่สอด เนื่องจากพี่น้องประชาชนอำเภออุ้มผางได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างหนักจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนและสื่อมวลชนโดยมีการมาบริจาคคิดเป็นมูลค่าหลายแสนบาท

นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรม จังหวัดตากและเป็นแอดมินกลุ่มไลน์ภาครัฐและเอกชน จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนซึ่งงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและได้รับความร่วมมืออย่างมากมาย นับเป็นความร่วมมือของพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยเหลือชาวอำเภออุ้มผาง คนไทยไม่ทิ้งกัน

ในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด  ก็ได้ส่งรถน้ำรถ=ดับเพลิงและพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.แม่สอด ไปช่วยในการล้างทำความสะอาด พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ภายหลังน้ำได้ลดลง ได้มีเศษขยะ ปฎิกูลดินโคลน มากมาย จึงต้องมีการเก็บล้างและทำความสะอาด ซึ่ง อปท. พื้นที่ต่างๆ ก็ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในภารกิจดังกล่าว อีกด้วยเช่นกัน