บันทึกท้องถิ่น...อดีตนายกฝอ เล่าเรื่องราว นครแม่สอด

บันทึกท้องถิ่น...อดีตนายกฝอ เล่าเรื่องราว นครแม่สอด

บันทึกท้องถิ่น..."อดีตนายกฝอ" เล่าเรื่องราว "นครแม่สอด"

ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ "อดีตนายกฝอ" ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  จังหวัดตาก  เล่าเรื่อง "นครแม่สอด"

ความคืบหน้าการของบประมานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 โครงการ ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาสมัยที่เคยดำรงตำแหน่ง...ของ อดีตนายกฝอ
การทําถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ 
อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด "กลุ่มพัฒนานครแม่สอด" 

ทีมข่าวพัฒนาบ้านเมืองและสังคม  รายงาน