คุยกับ"โอ๋ ชัยวุฒิ"ปราบอาชญากรรมออนไลน์-สกัดบัญชีม้า

คุยกับ"โอ๋ ชัยวุฒิ"ปราบอาชญากรรมออนไลน์-สกัดบัญชีม้า
ad1


ad1

ad1

ad1

"ชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประกาศเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และสกัดบัญชีม้า 


วันนี้เล่าถึงภารกิจในฐานะรมว.ดีอีเอส กับการปราบปรามแก๊ง Call Center และหลอกลวงออนไลน์ ...