(ภาพข่าวสังคม)คณะศิษย์ร่วมถวาย

หลวงพ่อวิริยังค์

(ภาพข่าวสังคม)คณะศิษย์ร่วมถวาย
ad1


ad1

ad1

ad1

(ภาพข่าวสังคม)                                                      #คณะศิษย์ร่วมถวาย

หลังพระราชพิธีพระราชทานเพลิง เมื่อ 19 มิ.ย 65 ผ่านไป 2 วัน...คณะศิษยานุศิษย์ และนักศึกษาสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 โรงงานยาสูบ ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน
แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อน้อมอุทิศบุญกุศล แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคลฯ

..ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ..
      ผู้เผยแพร่ : วิชชุดา ทองสุทธิ์