เลขา รมว.กก. สั่งยกระดับความปลอดภัยพัทยาสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

เลขา รมว.กก. สั่งยกระดับความปลอดภัยพัทยาสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

ad1

นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้า ในการดูแลนักท่องเที่ยว ณ บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

โดยมี พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.2 บก.ทท.1 , นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1, เจ้าหน้าที่ตำรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา, เจ้าหน้าที่เจ้าท่าพัทยา และเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดแนวทางและมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือไปเกาะล้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยว และตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการบูรณาการร่วมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพัทยา รวมถึงเกาะล้าน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่บว

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการวางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเมืองพัทยา ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวถึง 20 ล้านคน และเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง 25 ล้านคน รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้อยากฝากไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวขอให้เชื่อมั่นว่าขณะนี้ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกคน และอยากจะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวที่เมืองพัทยา และประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าทุกภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกย่างก้าว 

โดย...นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี