วันเที่ยวตรุษจีน อิ่มบุญ –พักผ่อน ผู้ว่าฯชวนเที่ยวก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38

วันเที่ยวตรุษจีน อิ่มบุญ –พักผ่อน ผู้ว่าฯชวนเที่ยวก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38





ad1

ปราจีนบุรี – วันเที่ยวตรุษจีน อิ่มบุญ –พักผ่อน ผู้ว่าฯชวนเที่ยวก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38  นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ –ชมเมืองโบราณ ยุคทวารวดี  นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เก่าแก่ที่สุดอายุมากกว่า2,500ปีใกล้กรุงเทพฯไม่ต้องไปอินเดีย ระบุช่วงงานจดระหว่าง 17- 25 ก.พ.67นี้ จัดขบวนพระธุดงค์มากกว่า 250 รูปเดินเท้าไกลกว่า 80 กม.จากวัดเนตรรัตนราม (วัดล้านหอย) อ.นาดีผ่าน 4 อำเภอเข้าโบราณสถานวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ ร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ – ฟังโอวาทปาฎิโมกข์ ร่วมละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ในวันมาฆบูชางานยิ่งใหญ่ที่สุดภาคตะวันออก

เมื่อเวลา19.30 น.วันนี้ 9 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่บริเวณโบราณสถานวัดสระมรกต หน้ารอยพระพุทธบาทคู่ ยุคทวารวดี  ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,  พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี,นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี,  นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีมโหสถ และ  นางวันดี เผื่อนอุดม ผอ.ททท. สำนักงานนครนายก  ร่วม  การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

บรรยากาศหลังจากนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาถึงบริเวณงาน  รับชมการแสดงนาฏศิลป์ รำไทยประยุกต์ จากชมรมสาวน้อยในพื้นที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี สร้างสีสัน โดยนำเอาผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมาร่ายรำสร้างรอยยิ้ม

จากนั้นทำการแถลงข่าวโดย กล่าวสรุปถึง    ความสำคัญของวันมาฆบูชา   และความเป็นมาในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ที่เริ่มดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2529 ทุก ๆ ปี   ตรงกับช่วง  วันมาฆะบูชา  อันเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา  

มีพระอรหันต์รวม 1,250 รูป  มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวฬุวนาราม  พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์  ที่กล่าวโดยรวมเป็นหัวใจของศาสนาคือ  ไม่ทำบาปทั้งปวง  ให้ทำแต่ความดี  และ ทำใจให้สะอาดผ่องใส

โดยพระที่มาชุมนุมล้วนเป็นพระอรหันต์ เป็นวันเพ็ญตรงกับกลางเดือน3  พระสงฆ์ดังกล่าว 1,250 รูป นั้น  ล้วนเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ (เอหิภิกษุอุกขสัมปทา) วันนี้เป็นวัน  จาตุรงคสันนิบาต

จ.ปราจีนบุรีดำเนินการจัดงานในวันสำคัญดังกล่าวนี้ใน  เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567    ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ เพื่อสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีและส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"   และ  สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเกิดรายได้แต่ชุมชนและท้องถิ่น 

มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ทั้งจังหวัดรวมมากกว่า 250 รูป  เดินเท้าจากจากวัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) อำเภอนาดีตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.  ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าสู่วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถวันที่ 22 ก.พ.  

 กิจกรรมการสาธยายพระไตรปิฎก บวชเนกัมมะ การประสวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม ประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและประวัติศาสตร์ รถรางนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ  ตลาดย้อนยุคถนนสายวัฒนธรรม “ร่มเย็นเมืองศรีมโหสถ” 

ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับปีนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 22 ก.พ.  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี และทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นขบวนแห่เพื่อความเป็นสิริมงคล 

และเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ร่วมงานจะได้สักการะพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมารวมกันในงานนี้เพียงครั้งเดียว และจะได้รับของที่ระลึกเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมพระราชพิธีมหามงคลฯ ในโอกาสต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดงานฯ และคณะสงฆ์จัดเตรียมไว้มอบแก่ผู้ร่วมงานจำนวนเพียง 1,250 ชุด


และในวันที่ 24 ก.พ. 67  มาฆะบูชา จัดรับฟังโอวาทปาฏิโมกข์ และร่วมเวียนเทียนรอบรองพระพุทธบาทคู่ใหญ่ที่สุด-เก่าแก่ที่สุดยุคทวารวดีอายุมากกว่า 1,400ปี เป็นงานทางพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศอายุมากกว่า2,500 ปีให้มาแวะนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย  ซึ่งก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38 นี้ ในวันไหว้ช่วงตรุษจีนเชิญชวนมาเที่ยวก่อนได้

โดย... มานิตย์  สนับบุญ -ข่าว/ณัฐนันท์(ดาว)-ภาพ / ปราจีนบุรี