ทต.กำแพงเมืองศรีสะเกษเปิดมหกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพประชาชน

ทต.กำแพงเมืองศรีสะเกษเปิดมหกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพประชาชน

ad1

ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลกำแพง เปิดมหกรรมอาหารปลอดภัย และ โภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์และปลอดโฟม คึกคักมาก.!

เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2567  ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์และปลอดโฟม ประจำปี2567ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567

ชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายพศิน ทาศิริ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ดร.วิตูร อินทจันท์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารปลอดภัย ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย  ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก 

นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง กล่าวว่า เทศบาลตำบลกำแพง บูรณาการร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชน์ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์และปลอดโฟม ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ    

ภายในงานมีจำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยตามหลัก Clean Food Good  Taste มีสินค้าจาก OTOP วิสาหกิจชุมชน สินค้าในชุมชน  เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพง และมีการรณรงค์เรื่องการงดใช้โฟมให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ  โดยเน้นการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลอดภัยด้วย

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน