พ่อเมืองชลบุรีเปิดงาน สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก

พ่อเมืองชลบุรีเปิดงาน สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก

ad1

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอาหารปลอดภัย และสินค้าเด่นภาคตะวันออก ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC" ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชจังหวัดชลบุรี พร้อมพาณิชจังหวัดภาคตะวันออกอีก 7 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม ประชาชนเข้าร่วมงาน 

โดยหลังจากพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเที่ยวชมงาน พร้อมกับอุดหนุนสินค้าชุมชน ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จากกลุ่มผู้ประกอบการ SME สินค้าชุมชน สินค้า GI สินค้า OTOP ของดีจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก   

สำหรับการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI ผู้ผลิต สินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออกด้วย