อลังการ!ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ประจำปี 2566

อลังการ!ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ประจำปี 2566ad1

ศรีสะเกษ- ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ประจำปี 2566  ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566  ขบวนแห่นางรำงดงามยิ่ง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  นายสำรวย  เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา  เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดงานสืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2566 โดยมี นายมงคลพัฒน์  สรรณ์ไตรภพ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายพศิน  ทาศิริ   นายอำเภอห้วยทับทัน  นายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเทียวศรีสะเกษ

                                  สำรวย  เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยทับทัน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน  นำข้าราขการและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน  ร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การฟังพระธรรมเทศนาวันมาฆบูชาทุกคืน การแห่พานไหว้พระธาตุ ขบวนแห่ข้าวจี๋ ขบวนต้นเงิน  การทอดผ้าป่าสามัคคีข้าวเปลือก การแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการเวียนเทียนและจุดเทียน 1250 เล่ม เพื่อถวายแด่พระอรหันต์ในวันมาฆบูชา  และการแสดงแสง สี เสียง วัฒนธรรมย้อนยุคอำเภอห้วยทับทัน

                               ชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอำเภอห้วยทับทัน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของปราสาทบ้านปราสาท เพื่อประชาสัมพันธ์ปราสาทบ้านปราสาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอหัวยทับทันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ความสามัคคีและความศรัทธาที่จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน กล่าวว่า อำเภอห้วยทับทัน ประกอบด้วย  เทศบาลคือ เทศบาลตำบลห้วยทับทัน เทศบาลตำบลจานแสนไชย มี  5 ตำบล คือ  ตำบลกล้วยกว้าง  ตำบลผักไหม  ตำบลเมืองหลวง  ตำบลปราสาท และตำบลห้วยทับทัน มีแหล่งท่องเที่ยวปราสาทโบราณสถานคือปราสาทบ้านปราสาท  ตั้งอยู่ที่วัดปราสาท ตำบลปราสาท และอำเภอห้วยทับทัน ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 39 กิโลเมตร ทางหลวง หมายเลข 226 ถึงอำเภอห้วยทับทัน แล้วเลี้ยวขวาเข้าตำบลปราสาทประมาณ 8 กิโลเมตร  เป็นโบราณสถานแบบขอมแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลัง

เช่นเดียวกับปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ร่วมสมัยศิลปะขอมแบบบาปวน  เป็นปราสาท สี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ก่อตัวยศิลาแลง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษพระธาตุหรือปราสาทบ้านปราสาท เป็นองค์ปราสาทสามยอด ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงที่ 16 ในสมัยพระเจ้าวรมันที่ 1  เป็นโบราณสถาน ที่ชาวตำบลปราสาทและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเชื่อว่า ปราสาท 3 องค์นี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  เมื่อปี พ.ศ.2553 กรมศิลปากร ได้ทำการขุดสำรวจบริเวณปราสาทและหลุมขุดค้น บริเวณด้านหลังองค์ปราสาท ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย เช่น เทวรูป กำไลสำริด ลูกปะคำสีส้ม กระสุนดินปืน เม็ดพลอย โครงการกระดูกมนุษย์โบราณ ที่มีอายุ ราว 1.500-3,000 ปี ก่อนสมัยประวัติศาสตร์  ที่มีความลึก 7 เมตร และทับหลังจำนวน  4 ชิ้น

ได้แก่  ทับหลังบุคลทรงโคนนทิ   ทับหลังหน้ากาลคล้ายท่อนพวงมาลัย ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธิ์และทับหลังกวนเกษียรสมุทร  โดยเฉพาะทับหลังกวนเกษียรสมุทร มีลักษณะเหมือนกับทับหลังกวนเกษียรสมุทรที่โคปุระ ชั้นที่ 3 ของเขาพระวิหาร  คือจะมีภาชนะคล้ายโอ่งน้ำอยู่บนหลังเต่า จากการศึกษาและสำรวจของกรมศิลปากร จะไม่ปรากฏพบทับหลังลักษณะนี้ในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าผู้ที่สร้างปราสาทบ้านปราสาท กับผู้ที่สร้างปราสาทเขาพระวิหารเป็นช่างสกุลเดียวกัน

ปัจจุบันโบราณวัตถุที่ขุดพบ ถูกนำไปเก็บไว้ที่กรมศิลปากร ที่11 จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้นในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำ เตือน 3 ของทุกปี จึงร่วมกันจัดงานสืบสานตำนานพันปี ประจำปี ขึ้น  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นการสักการะบรรพบุรุษชาวตำบลปราสาทต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน