กองกำลังสุรนารี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย"

กองกำลังสุรนารี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย"ad1

พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง และโรงเรียนบ้านชาด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  ผู้นำชุมชน และอาสามัครกิจการพลเรือน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน