ผู้ว่าฯตาก อวยพรวันขึ้นปีใหม่ ...วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

ผู้ว่าฯตาก  อวยพรวันขึ้นปีใหม่ ...วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566ad1

ผู้ว่าฯตาก  อวยพรวันขึ้นปีใหม่ ...วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566  ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  กล่าวอวยพรในวาระดิถีโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก